Bomenbeleidsplan aanpassen.

CO2-reductie en energiebesparing in de doelen op pag. 5 opnemen en dit uitwerken in het vervolg van dit plan. Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen.