Bloemenlint

In Breukelen Noord is 11 maart jl. een start gemaakt met een bloemenlint. Zie http://www.vechtstroom.nl/nieuws/algemeen/123579/in-breukelen-is-een-bloemenlint-ingezaaid-voor-de-bijen. Dit ten ondersteuning van de bestuivers en de ecologie.